Odwiedza nas 39 gości

 

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący, prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana, aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. Amen

Przedziwny św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wielkiego szczęścia, piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników, - nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz - na zbawienie mej duszy.
Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.
Św. Antoni Padewski - Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka, módl się za nami.
- ozdoba zakonu serafickiego, módl się za nami.
- miłością Boga gorejący, módl się za nami.
- w czystości nieskalany, módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego, módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych, módl się za nami.
- nawracający grzeszników, módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione, módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco, módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku, módl się za nami.
P. Módl się za nami św. Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę ostateczną, abym mógł wejść da nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. Amen.

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

 

 

 

 


 

 

Módlmy się

Niech uwesela Kościół Twój, o Boże, uroczyste wspomnienie św. Antoniego, Wyznawcy Twego, aby duchową Twoją pomocą wsparty, zasłużył wiekuistem cieszyć się weselem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (300 dni odpustu S.P. Ap. 1-30-36)


Modlitwa do Dzieciątka Jezus na rękach św. Antoniego

O najsłodsza miłości mego serca, najdroższe Dzieciątko Jezus, uwielbiam Cię na rękach św. Antoniego, i pragnę okazywać Ci mą miłość z takiem uczuciem, z jakim czynił to św. Antoni na ziemi. By tedy cały świat poznał tę okazaną mu łaskę, chciałeś, aby Cię w postaci dzieciątka na rękach św. Antoniego na obrazach przedstawiano i wraz z nim czczono. Przeto upadam przed Tobą, mój Jezu, wielbię Cię na rękach św. Antoniego, i oddaję Tobie najgłębszą cześć. Odprawiam teraz dziewięciodniowe nabożeństwo, i ufam niezachwianie, że przez Twą nieskończoną dobroć i wstawienie św. Antoniego z woli Twej uzyskam spełnienie mej prośby. Amen.


Modlitwa w Potrzebie i Utrapieniu

O Drogi święty Antoni, ojcze ubogich i utrapionych, ja biedny grzesznik błagam Cię o Twoją pomoc i radę i uciekam się pod Twoją opiekę. Zmiłuj się św. Antoni, o zmiłuj się gdyż ręka Pańska dotknęła mnie a sprawiedliwość Boża nawiedziła mnie za moje grzechy. O ukochany patronie, miej wzgląd na moje nieszczęśliwe położenie i na gorzką boleść serca mego. Wstaw się za mną do mego kochanego Zbawiciela, aby ten kielich goryczy odjął odemnie. Ale nie moja, lecz Jego niech się stanie Wola. Amen.


Westchnienie do św. Antoniego

Mój kochany święty Antoni,

Niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni;

Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana;

By łaska upragniona była mi dana

I przez święte wstawienie się Twoje,

Niech spływają w me serce pociechy zdroje.

A ja Cię kochać będę najgoręcej

I chwałę Twoją szerzyć coraz więcej.


O Nawrócenie Niewiernych Lub Błędnie Wierzących

O św. Antoni, pałający ogromną żarliwością o chwałę Bożą, któryś, niegdyś tyle trudów ponosił, ażeby niewiernie lub błędnie wierzącym światłem wiary oświecić i grzeszników do pokuty przywieść, przedstaw Bogu naszą modlitwę w zjednoczeniu z Twoją, ażebyśmy darów Wiary św. nie utracili i w grzechy nie zginęli. Proś zarówno za innymi grzesznikami, proś za wszystkimi niewiernymi i błędnie wierzącymi, iżby oni poznali swą ślepotę, a Krew Jezusa Chrystusa za nich daremno wylana nie była; ale iżby prawdę poznali, a poznawszy ją, przyjęli, wyznawali i stale w niej trwali; iżby liczba złych zmniejszyła się, a dobrych pomnożyła, a tak Imię Boskie święciło się jako w niebie tak i na ziemi. Amen. 


 

 

Modlitwy do św. Antoniego Z Radecznicy

***

R.P. 1664 dn. 8 maja na "Górze Łysej" objawił się św. Antoni Szymonowi

Tkaczowi i powiedział do niego te słowa:

Jam jest św. Antoni mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział,

na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie.

Przeze mnie chorzy, ślepi chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni

znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje.

Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce,

bez łaski nie odejdą.

***

 

 

 


 

Modlitwa do św. Antoniego

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi
w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

 

 


Litania do św. Antoniego z Padwy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami.

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, lilio czystości; módl się za nami.

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.

Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami.

Święty Antoni, miłujący życie ukryte, módl się za nami.

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami.

Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami.

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami.

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami.

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, módl się za nami.

Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami.

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami.

Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami.

Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami.

Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami.

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami.

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami.

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.

Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami.

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami.

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami.

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, módl się za nami.

Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa

przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni

godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością.

Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.

***

 

 


Błogosławieństwo Dzieci w Uroczystość Świętego Antoniego z Padwy

Pieśń: "Kiedyś o Jezu" lub psalm: "Chwalcie o dziatki".

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)

W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie;

nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:,

Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia

kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie.

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami;

chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku;

Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię

zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu

otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu,

oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy,

wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R.: Amen.

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa):

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych

Wszechmogący Bóg Ojciec,    i Syn, i Duch Święty. Amen.

***

 

 


Modlitwy do św. Antoniego

Wspomnij sobie, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał,

gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzielił.

Wspomnij, ilu kończących życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę

opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port,

uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc

otrzymało, i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się, więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę,

w tej wielkiej mej potrzebie... Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą,

gdy Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził.

Wejrzyj na moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję.

O wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich.

Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił

zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam, że mnie wysłuchasz, lecz nie moja,

ale Boża wola niech się stanie. R.: Amen.

***

Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wie1kiego szczęścia,

piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci

łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników,

nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie

mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego

z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie

miłujesz

. Amen.

 

 

Św. Antoni Padewski

- Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,           módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka,                             módl się za nami.
- ozdobo Zakonu Serafickiego,                             módl się za nami.
- miłością Boga gorejący,                                      módl się za nami.
- w czystości nieskalany,                                     módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego,                             módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii,                        módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych,                       módl się za nami.
- nawracający grzeszników,                                 módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione,                       módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco,                                    módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku,                              módl się za nami.

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu

dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą

opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu

i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę

ostateczną, abym mógł wejść do nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. R.: Amen.

***

Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący,

prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana,

aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. R.: Amen

***

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię,

wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.

Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych,

których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować

w Tobie ucieczkę.

R.: Amen.

***

 

 


Poświęcenie lilii ku czci św. Antoniego

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R., Który stworzył niebo i ziemię.

V. Pan z wami.

R. I z duchem Twoim.

Módlmy się: Boże, od którego wszelkie dobro bierze początek i zawsze ku

swemu powiększeniu zdążając otrzymuje wzrost, spraw, prosimy pokornie,

aby to, co ku chwale imienia Twojego rozpoczynamy, za sprawą

Twojej wiekuistej mądrości zostało doprowadzone do końca.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-33).

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć.

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał,

a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić;

ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,

a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do

spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej

swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani

przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,

to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?

Nie troszczcie się, więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy, jeść? Co będziemy pić?

Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski

wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane!!!

Oto słowo Pańskie.

Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności,

Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem   ;

przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy,

pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak    Krzyża świętego

spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają

przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte

w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane

w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały

zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój.

przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

 

 

(Po pokropieniu lilii wodą święconą i ewentualnie po okadzeniu może być procesja

przy śpiewie responsorium:, Jeśli szukasz cudów lub innej stosownej pieśni.

Obrzęd kończy się wersetem i modlitwą):

V. Módl się za nami, święty Antoni.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech wspomaga Twój

lud ustawiczna modlitwa Twego przesławnego Wyznawcy i Doktora; świętego Antoniego,*

i niech nas uczyni godnymi Twej łaski w tym życiu, a w przyszłym obdarzy wieczną radością.

przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.