Odwiedza nas 30 gości

 

Zabytkowy Zespół Klasztorny w Ratowie stanowi niezwykle cenny obiekt historyczno-kultyczny. Sanktuarium św. Antoniego jest jedynym kościołem na Mazowszu z kompletnym rokokowym wystrojem wnętrza. Niestety stan budynków wymaga gruntownego remontu.

Diecezja Płocka oraz Sanktuarium św. Antoniego  planuje w Ratowie stworzyć na bazie budynków poklasztornych i całego zespołu  "Ostoję św. Antoniego - Dom Ojca" ośrodek stanowiący unikatową ofertę społeczną skierowaną  do osób szukających spokojnego azylu od rozkrzyczanego świata . Będzie to też  miejsce turystyczno-edukacyjne  dla osób pragnących  czynnie wypocząć,  poznając jednocześnie piękno, kulturę i historie północno-mazowieckiej ziemi.

W 2012 roku dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 udało się przeprowadzić remont elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego oraz dokonać częściowej wymiany okien budynku klasztornego.

w 2014 roku, dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazanej na ten cel przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów został ukończony remont dachu na budynku klasztornym.

W 2015 roku dzięki dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych zostanie zrealizowany projekt renowacji południowo-wschodniego skrzydła budynku klasztornego z przeznaczeniem na cele społeczne. W wyremontowanych dzięki dofinansowaniu wnętrzach prowadzona będzie nieodpłatna działalność o charakterze społecznym: kulturalna, edukacyjna, rekreacyjna.

Na  na chwilę  obecną  został również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany wniosek dot. remontu elewacji zewnętrznej i odwodnienie budynku. Realizowany jest także projekt renowacji ogrodów bernardyńskich, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W budynku nazywanym kapelanówką  stworzona została baza noclegowa na ok.17 osób. Nieustannie  są poszukiwane środki na remont klasztoru i utworzenie w nim Ostoi św. Antoniego.Działalność Ostoi ukierunkowuje się na szerzenie kultu św. Antoniego, edukację i promocję mazowieckiej kultury i historii, działalność społeczna polegająca na realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym. Nawiązana została współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi,  mająca na celu wspólną troskę o bogatą historię i kulturę tych ziem. Przy sanktuarium działa również niewielki ośrodek jeździecki z możliwością hipoterapii czy też rehabilitacji ruchowej. Renowacja zabytkowego budynku oraz zagospodarowanie terenu  mają na celu stworzenie dogodnych warunków do pobytu grup młodzieżowych, rodzinnych i osób indywidualnych. Sanktuarium nie prowadzi działalności o charakterze komercyjnym. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności społecznej, zaplecza noclegowego oraz ośrodka jeździeckiego pozyskiwane są z ofiar, darowizn na ten cel oraz środków przeznaczanych na realizację projektów społecznych.

Przy pomocy łaski Bożej i życzliwości ludzi o wielkim sercu powstała  Ostoja św. Antoniego - Dom Ojca, w którym  będzie się  można zatrzymać i napić " pochylając czoło ".

Przed nami remont kolejnych skrzydeł oraz dokończenie tego dzieła. 

Rektor ks.Bogdan Pawłowski