Odwiedza nas 19 gości

Warunki przyjęcia i przynależności do Bractwa


Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służby Bogu i drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki na wzór św. Antoniego, oraz będzie wypełniał  wszystkie obowiązki przypisane Bractwu.

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na złożeniu do Prezesa Zarządu Bractwa wypełnionego „ Zaproszenia do Bractwa św. Antoniego”.

Przyjęcie do Bractwa następuje po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z Promotorem w wyznaczonym terminie i po otrzymaniu powiadomienia o zdatności kandydata do przynależności w Bractwie.

Uroczyste wręczenie Dyplomu członkowskiego wraz z oficjalnym uznaniem uczestnictwa we wszystkich zasadach Bractwa odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej w intencji Bractwa przez Promotora lub jego delegata.