Odwiedza nas 33 gości

 

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący, prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana, aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. Amen

Przedziwny św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wielkiego szczęścia, piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników, - nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz - na zbawienie mej duszy.
Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.
Św. Antoni Padewski - Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka, módl się za nami.
- ozdoba zakonu serafickiego, módl się za nami.
- miłością Boga gorejący, módl się za nami.
- w czystości nieskalany, módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego, módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych, módl się za nami.
- nawracający grzeszników, módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione, módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco, módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku, módl się za nami.
P. Módl się za nami św. Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę ostateczną, abym mógł wejść da nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. Amen.

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.