Odwiedza nas 37 gości


Modlitwa do Dzieciątka Jezus na rękach św. Antoniego

O najsłodsza miłości mego serca, najdroższe Dzieciątko Jezus, uwielbiam Cię na rękach św. Antoniego, i pragnę okazywać Ci mą miłość z takiem uczuciem, z jakim czynił to św. Antoni na ziemi. By tedy cały świat poznał tę okazaną mu łaskę, chciałeś, aby Cię w postaci dzieciątka na rękach św. Antoniego na obrazach przedstawiano i wraz z nim czczono. Przeto upadam przed Tobą, mój Jezu, wielbię Cię na rękach św. Antoniego, i oddaję Tobie najgłębszą cześć. Odprawiam teraz dziewięciodniowe nabożeństwo, i ufam niezachwianie, że przez Twą nieskończoną dobroć i wstawienie św. Antoniego z woli Twej uzyskam spełnienie mej prośby. Amen.