Odwiedza nas 37 gości

Poświęcenie lilii ku czci św. Antoniego

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R., Który stworzył niebo i ziemię.

V. Pan z wami.

R. I z duchem Twoim.

Módlmy się: Boże, od którego wszelkie dobro bierze początek i zawsze ku

swemu powiększeniu zdążając otrzymuje wzrost, spraw, prosimy pokornie,

aby to, co ku chwale imienia Twojego rozpoczynamy, za sprawą

Twojej wiekuistej mądrości zostało doprowadzone do końca.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-33).

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć.

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał,

a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić;

ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,

a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do

spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej

swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani

przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,

to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?

Nie troszczcie się, więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy, jeść? Co będziemy pić?

Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski

wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane!!!

Oto słowo Pańskie.

Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności,

Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem   ;

przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy,

pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak    Krzyża świętego

spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają

przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte

w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane

w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały

zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój.

przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

 

 

(Po pokropieniu lilii wodą święconą i ewentualnie po okadzeniu może być procesja

przy śpiewie responsorium:, Jeśli szukasz cudów lub innej stosownej pieśni.

Obrzęd kończy się wersetem i modlitwą):

V. Módl się za nami, święty Antoni.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech wspomaga Twój

lud ustawiczna modlitwa Twego przesławnego Wyznawcy i Doktora; świętego Antoniego,*

i niech nas uczyni godnymi Twej łaski w tym życiu, a w przyszłym obdarzy wieczną radością.

przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.