Odwiedza nas 33 gości

Modlitwy do św. Antoniego

Wspomnij sobie, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał,

gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzielił.

Wspomnij, ilu kończących życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę

opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port,

uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc

otrzymało, i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się, więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę,

w tej wielkiej mej potrzebie... Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą,

gdy Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził.

Wejrzyj na moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję.

O wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich.

Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił

zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam, że mnie wysłuchasz, lecz nie moja,

ale Boża wola niech się stanie. R.: Amen.

***

Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wie1kiego szczęścia,

piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci

łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników,

nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie

mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego

z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie

miłujesz

. Amen.

 

 

Św. Antoni Padewski

- Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,           módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka,                             módl się za nami.
- ozdobo Zakonu Serafickiego,                             módl się za nami.
- miłością Boga gorejący,                                      módl się za nami.
- w czystości nieskalany,                                     módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego,                             módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii,                        módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych,                       módl się za nami.
- nawracający grzeszników,                                 módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione,                       módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco,                                    módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku,                              módl się za nami.

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu

dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą

opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu

i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę

ostateczną, abym mógł wejść do nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. R.: Amen.

***

Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący,

prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana,

aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. R.: Amen

***

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię,

wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.

Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych,

których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować

w Tobie ucieczkę.

R.: Amen.

***