Odwiedza nas 33 gości

 

Odrestaurowanie i przygotowanie zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego p. w. św. Antoniego Padewskiego do przyjmowania gości, pielgrzymów  z możliwością noclegu i wyżywienia.

Zespół sakralny wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrz i otoczeniem w promieniu 50 m wpisany jest do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A – 68:

·         Kościół murowany z lat 1736 – 60
·         Klasztor poreformacki, mur. 1 poł. XVIII w.
·         Dzwonnica, drew. 1 poł. XVII w.
·         Plebanówka (CRR), mur. K. XIX w.
·         Mur przykościelny.

 


Zakres projektu obejmuje remont budynku klasztornego wraz z przyległymi ogrodami klasztornymi i wyposażenie ich do celów turystyczno edukacyjnych.
W zakres pac budowlanych wchodzi:

·         Wymiana stolarki okiennej,
·         Wymiana stolarki drzwiowej,
·         Rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów zew. od strony wschodniej,
·         Izolacja fundamentów z foli kubełkowej (elewacja + parter),
·         Skucie tynków zew., wykonanie nowych oraz malowanie farbami silikonowymi,
·         Przełożenie kamiennych schodów od strony zachodniej,
·         Skucie tynków w piwnicy i wykonanie nowych wapiennych,
·         Wykonanie w piwnicy izolacji przeciwwilgociowej podłóg i wykonanie nowych posadzek,
·         Rozebranie starych i wykonanie nowych schodów do piwnicy,
·         Skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych na parterze i malowanie,
·         Zerwanie podłóg, wykonanie nowych podłóg i posadzek z izolacją termiczną (parter),
·         Renowacja schodów na piętro,
·         Skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych na piętrze i malowanie,
·         Usunięcie wszystkich sufitów i wykonanie nowych z płyt gipsowo kartonowych na piętrze,
·         Renowacja  podłóg (piętro),
·         Usunięcie polepy oraz desek ślepego pułapu z całej powierzchni stropu,
·         Wymiana stropów drewnianych na gęsto żebrowe nad pomieszczeniami 22, 24, 26 w projekcie,
·         Oczyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja belek drewnianych stropu poddasza (20%wymiana),
·         Izolacja termiczna z wełny min. Gr. 20cm na warstwie paraizolacji na poddaszu,
·         Wykonanie pasów podłogowych z desek na strychu,
·         Demontaż pokrycia dachowego i wymiana na nową dachówkę ceramiczną,
·         Oczyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja elementów więźby dachowej (25% wymiana),
·         Wymiana obróbek blacharskich,
·         Zabudowa dziedzińca klasztoru – z przeznaczeniem na salę szkoleniowo-konferencyjną,
·         Wyposażenie kuchni,
·         Wyposażenie pokoi noclegowych i sal,
·         Remont budynku gospodarczego pow. 100 m2,
·         Utwardzenie terenu wokół budynku,
·         Ogrodzenie terenu,
·         Instalacje sanitarne,
·         Instalacje elektryczne

Dostosowanie obiektu do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (szyb windowy, winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych zewnątrzZAKRES ROBÓT WYKONANYCH W latach 2012 -2015 :

remont elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Antoniego - dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego WM

-wymiana 32 okien w budynku klasztornym - dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego WM

- remont dachów klasztoru zabytkowego zespołu sakralnego - dofinansowano ze środków Premiera RP za pośrednictwem  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 

- remont elewacji zewnętrznej budynku klasztornego (ściana północno-wschodnia, południowa, ściany wirydarza) -  dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 

- renowacja wnętrza południowo -wschodniego budynku klasztornego z przeznaczeniem na cele społeczne - dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 6.1. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

- renowacja ogrodów bernardyńskich - dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

ZAKRES ROBÓT OBECNIE WYKONYWANYCH

remont konserwatorski elewacji ściany zachodniej budynku klasztornego z wymianą okien - dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDANE  HISTORYCZNE I KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

 

Ratowski kompleks ojców bernardynów złożony jest z kościoła który powstał w 1749 r. i klasztoru z 1755 r. wybudowanych na niewielkim wzniesieniu. murowany z cegły na kamiennych fundamentach.

Niewielki, jednonawowy kościół został zbudowany na planie prostokąta z nie wyodrębnionym prezbiterium. całość zaprojektowana została w stylu barokowym i jest jedynym późnobarokowym dziełem architektonicznym w tej części Mazowsza.

Kościół ujęty jest wzdłuż dłuższych boków dwoma ciągami komunikacyjnymi, które od zachodu łącza się z kruchtą oraz z dwiema kaplicami na planie kwadratów, flankującymi fasadę kościoła.

Od wschodu, za zamknięciem prezbiterium, połączone są one trzeci, poprzecznym korytarzem. nad nim umieszczony jest chór zakonny.

Niewielkie wnętrze kościoła jest również bardzo proste. zbudowane zostało w systemie ścienno - filarowym i dzieli się na trzy przęsła. masywne filary, które wprowadzone są do wnętrza tworzą wysokie, wąskie wnęki, pozbawione podziałów architektonicznych. jedynym elementem artykulacji są pilastry, nałożone na lico filarów od strony nawy, a będące bardzo surową wersją porządku toskańskiego. dźwigają one odcinki belkowania, na które z kolei spływają burty kolebkowo - krzyżowego sklepienia. belkowanie to nie odbiega od wnęk, zarówno ich ściany, jak i boczne powierzchnie filarów, pozostają gładkie bez podziałów. podobne rozwiązanie zastosowano w kruchcie po chórem muzycznym i na korytarzach. inne sklepienie spotykamy pod chórem zakonnym oraz w obydwu kaplicach, kolebkowo - krzyżowe .

Posadzka wykonana jest z kwadratowych płyt z czerwonego i szarego marmuru. ściany kościoła jak i pozostałych części nie posiadają polichromii , są tylko wybielone wapnem.

Jeśli chodzi o elewację zewnętrzną, zaprojektowana jest ona bez podziałów.

Fasada ujęta została na narożach lizenami, zwieńczona szczytem podobnie wykończonym, spływami oraz przyczółkiem w formie trójkątnej. szczyt wschodni trójkątny, przepruty został dwoma oknami zamkniętymi półkoliście i zwieńczony  półkoliście gzymsem.

Całość korpusu pokryta jest blaszanym dachem, po środku którego wyrasta z kalenicy późnobarokowa wieżyczka na sygnaturkę, przykryta miedzianą blachą. Nad skrzydłami bocznymi znajdują się dachy pulpitowe,  a nad kaplicami - siodłoOFIARY NA REMONT

Ofiarę można złożyć osobiście albo przesłać na konto :

Sanktuarium Św.Antoniego

Ratowo 58

06-540 Radzanów

65 1140 2004 0000 3002 7413 2348

z dopiskiem:  Remonty

Za wszelkie ofiary  i darowizny z serca dziękujemy