Odwiedza nas 11 gości

 

Publikacja naukowa "Miejsce. które Ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą. 

Publikacja pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą” stanowi zbiór referatów wygłoszonych, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Zespole klasztornym w Ratowie w 2019 roku, przez historyków oraz historyków sztuki, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe i kulturalne w Polsce, w Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach, Akademię Humanistyczną w Pułtusku, Instytut Polskiej Kultury za Granicą POLONIKA, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Została ponadto wzbogacona o przegląd prac konserwatorskich przy obiekcie wykonanych w latach 2008-2019 oraz opatrzona wstępem pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz J.E. Biskupa Piotra Libery, biskupa płockiego.

Zgodnie z opinią dr hab. Michała Wardzyńskiego, z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorowi naukowemu publikacji, monografia poświęcona Zespołowi klasztornemu w Ratowie zawiera jedno z najbardziej kompleksowych ujęć badawczych obiektów zabytkowych na północnym Mazowszu.

W publikacji zostały zaprezentowane zarówno walory historyczne jak i artystyczne kompleksu, który jest najcenniejszych na Mazowszu oraz jednym z najcenniejszych w całej Polsce śladów materialnych rokoko w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym odbijają się trendy ogólnoeuropejskie, co widać choćby na przykładzie wykorzystania do opracowywania projektów ratowskich ołtarzy rycin wzornikowych augsburskich mistrzów Carla Ignaza Juncka oraz Franza Xavera Habermanna.

Publikacja została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w zakresach: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Zrealizowany przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie pozwolił na osiągnięcie celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 

 Celem projektu było również wzmocnienie kapitału społecznego lokalnej społeczności poprzez wydanie publikacji w zakresie promocji walorów artystycznych i kulturowych Zespołu klasztornego  z XVIII w. w Ratowie.