Odwiedza nas 35 gości

Obowiązki związane z przyjęciem i przynależnością do Bractwa:

•    przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca),
- w Nowy Rok,
- w pierwszy wtorek po Wielkanocy,
- w dniu Wszystkich Świętych
•    celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu:
- uczestnictwo we Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie i nabożeństwie antoniańskim przynajmniej raz w roku ,
-w miarę możliwości regularne uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie
- odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo,  3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga, modlitwę obrania św. Antoniego za patrona i responsorium Si quaeris.
•    uczestniczenie w Nowennie ku czci św. Antoniego.
•    spełnianie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.
•    Zwracanie się do innych członków Bractwa: :”siostro”, „bracie”

Przywileje związane z przyjęciem do Bractwa:
•    odpust zupełny:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca),   
- w godzinę śmierci.
•    Odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami wymieniony w Breve papieża Aleksandra VII.